Budúcnosť tvoríme dnes.
Preto v projekte podporujeme už tých najmenších.

Podporili sme

Zázračné včely

Metodická príručka Zázračné včely zahŕňa základné poznatky o živote včiel a rôzne náučné hry podporujúce rozvoj kognitívnych schopností detí cez hľadanie, pátranie, skúmanie a objavovanie sveta včiel. Pomocou zážitkových hier deti nadobúdajú nové vedomosti, učia sa s porozumením, sú schopné poskytnúť okamžitú spätnú väzbu a prepojiť vedomosti s praktickým svetom detí.

Autor: Helena Proková Mališová


Krajina včiel

Včely sú „deťmi prírody“. Robia to, čo vedia najlepšie – zbierajú nektár, medovicu a peľ, a prebúdzajú prírodu k životu. Bez včiel sú kvety len prísľubom budúceho ovocia a zeleniny. Kde nie sú včely, nie je život.

Cieľom hry je vtiahnuť deti vo veku od 8 rokov, ale aj všetkých nás, do sveta včiel. Hráči sa pohybujú po hracej ploche s motívmi krajiny so svojimi figúrkami. Odpovedajú na otázky z rôznych vedomostných oblastí, ktoré súvisia so včelami a včelárskymi tradíciami. Počas celej histórie ľudstva nás včely inšpirujú a pomáhajú objavovať rozmanitosť sveta a vzájomné súvislosti medzi svetom prírody a ľudí.

Autor: Helena Proková Mališová