O projekte

Cieľom projektu neSPPíme, bzučíme je reálne podporiť včelárov a ekologické včelárenie na Slovensku a zároveň upriamiť pozornosť na ochranu života včiel, ktorých význam v prírode je nezastupiteľný.

Včely sú významnou súčasťou prírody. Ich význam spočíva najmä vo vytváraní a udržiavaní biodiverzity krajiny. Po ich kvalitne odvedenej práci, máme vyššiu a kvalitnejšiu úrodu rôznych plodín, ktoré pestujeme. Čím viac zdravých včelstiev bude pracovať na opeľovaní rastlín a čím viac zanietených včelárov zameraných na ekologický chov včiel bude okolo nás, tým bude príroda okolo nás krajšia a zdravšia.

Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na ochranu života včiel, podporu ekologického včelárenia a na vzdelávanie žiakov, študentov, zamestnancov, verejnosti a prispieť tak k udržateľnosti a ochrane životného prostredia.

Všetky aktivity v rámci projektu realizujeme pod odborným dohľadom.

Za spoluprácu pri realizácii projektu, odborný dohľad a podporu ďakujeme renomovanej včelárke, lektorke zážitkového vzdelávania Mgr. Helene Prokovej Mališovej, PhD., - /absolventka SOŠ – výučný list v odbore včelár, včelárka, rôznych akreditovaných vzdelávacích programov, lektorka zážitkového vzdelávania, držiteľka rôznych ocenení za medy a výrobky z nich, držiteľka vyznamenania Bronzová včela, ktorú udeľuje Slovenský zväz včelárov, členka autorského tímu, ktorý vyhral na svetovej včelárskej výstave Apimondia 2019 za knihu „Blesabee - Od zdravých včiel k zdravým ľuďom“ zlatú medailu./, za unikátne a jedinečné fotografie ďakujeme Palimu Prokovi.


Od roku 2020

  • zorganizovali sme podujatia so včelárskou tematikou v areáli SPP a na edukatívnej včelnici v lokalite Devín-Bratislava, kde nám renomovaná včelárka odovzdala fascinujúce a cenné rady zo života včiel a poukázala na dôležitosť a význam jednotlivých včelích produktov;
  • podporili sme tvorbu vzdelávacej pomôcky, ktorú môžu učitelia zaradiť do rôznych vzdelávacích oblastí na prvom stupni ZŠ na Slovensku (Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb),
  • podporili sme tvorbu vedomostnej hry pre deti i dospelých na včelársku tému,
  • v areáli SPP v Bratislave sme vybudovali náučnú včelnicu, kde máme umiestnené 4 úle so včelstvami
  • zriadili sme stanovište pre ďalšie úle v lokalite SPP v Košiciach
  • každoročne organizujeme zamestnaneckú súťaž „O najlepší med - projekt neSPPíme, bzučíme“,
  • organizujeme Medobranie pre zamestnancov,
  • organizujeme školenia o ekologickom ošetrovaní včelstiev,
  • vysadili sme v areáli SPP v Bratislave medonosnú lúku ako pastvu nie len pre naše včielky.

Dozvedieť sa viac