Med priamo z včelích plástov.
Med bol v staroveku považovaný za dar od bohov. Niečo tak božské ako med nemohlo byť predsa pozemské.

Náš med

...taký, aký ho príroda chcela...

Podľa novej jedinečnej testovacej metodiky, ktorú vynašli vedci z Ústavu molekulárnej biológie SAV, získal náš med známku kvality „zlatú medailu“ na základe antibakteriálnej aktivity medu. Testované vzorky z roku 2020 pochádzali z jarného a letného medobrania z našich včelstiev. Získané výsledky antibakteriálnej účinnosti zaraďujú testované medy medzi najlepšie medy, aké boli testované v laboratóriu. Testy preukázali, že aj veľmi nízka koncentrácia medu, dokáže zabrániť rastu nebezpečných baktérií.