Osobný zážitok je ničím nenahraditeľný.
Naše zážitky zachytené vo videách.

Video galéria

Záleží vám na včelách? Nám, áno. Unikátnym projektom neSPPíme, bzučíme chránime životné prostredie, prispievame k podpore ekologického včelárstva na Slovensku, upriamujeme pozornosť na ochranu života a nezastupiteľnú úlohu včiel v celkovom ekosystéme. Kde je životné prostredie presýtené „chémiou“ a škodlivými vplyvmi, tam sa ani včelám nedarí. Kde nie sú včely, nie je život. Včely sú významnou súčasťou prírody. Ich život je fenomén našej planéty.
Návšteva včelnice je bránou do sveta včiel. Význam včiel v prírode je nepopierateľný. Včely sú významným opeľovačom a zároveň dôležitým bioindikátorom kvality životného prostredia. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na ich ochranu a nezastupiteľnú úlohu v celkovom ekosystéme. Podporou ekologického včelárstva na Slovensku a vzdelávaním žiakov, študentov, zamestnancov či verejnosti prispievame k udržateľnosti a ochrane životného prostredia.